Kurs kwalifikacyjny

 

Kurs kwalifikacyjny jest rodzajem kształcenia podyplomowego, który ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę, położną specjalistycznych kwalifikacji do samodzielnego udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny kursu.
Program kształcenia kursu kwalifikacyjnego, obejmuje:

 

  • Zajęcia teoretyczne
  • Zajęcia praktyczne

 

Czas trwania kursu kwalifikacyjnego wynosi 3 miesiące.
Kurs kwalifikacyjny kończy się egzamin wewnętrznym obejmującym całokształt zagadnień z danej dziedziny kształcenia. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez organizatora kształcenia.
 
Warunkiem uczestnictwa w kursie kwalifikacyjnym jest:

 

  • posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej,
  • co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie pielęgniarki lub położnej,
  • akceptacja komisji kwalifikacyjnej.

 

KURSY KWALIFIKACYJNE

 

 

 

 

2014 Kursy kwalifikacyjne - Ośrodek Doskonalenia Kadr CURATUM.
Powered by Joomla 1.7 Templates