Kurs specjalistyczny

 

Kurs specjalistyczny

 

Kurs specjalistyczny jest rodzajem kształcenia podyplomowego mającym  na celu uzyskanie przez pielęgniarki, położne kwalifikacji do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych.
Czas trwania kursu specjalistycznego obejmuje okres niezbędny do zrealizowania wszystkich modułów kształcenia, przy czym liczba godzin dydaktycznych została każdorazowo określona w programie kursu specjalistycznego.   
Kurs specjalistyczny kończy się egzaminem wewnętrznym obejmującym całokształt zagadnień z danej dziedziny kształcenia. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez organizatora kształcenia.
 
Warunkiem uczestnictwa w kursie specjalistycznym jest:

 

  • posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu.

 

 
KURSY SPECJALISTYCZNE: KATALOG SZKOLEŃ

 

 

2014 Kursy specjalistyczne - Ośrodek Doskonalenia Kadr CURATUM.
Powered by Joomla 1.7 Templates